Milli İstihbarat Akademisi’nin lisansüstü programlarına başvuru tarihi belli oldu

MİA, Türkiye’nin istihbarat alanında köklü bir geçmişe ve güçlü bir birikime sahip olduğunu vurgulayarak, istihbaratın ve güvenlik çalışmalarının akademik perspektifle ele alınacağını belirtti.

İstihbarat çalışmalarının bilimsel bir araştırma alanı olarak dünyada ele alındığını ifade eden Köse, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarının istihbarat çalışmaları alanında yeni kavramlar, teoriler ve yöntemler ortaya koyabildiğini belirtti.

Türkiye’nin kendi kavramlarını, teorilerini ve yöntemlerini bilimsel anlamda ortaya koymasının önemli olduğunu vurguladı. Akademik çalışmalarla bilimsel bilgi üretmenin, Türkiye’nin istihbarat birikiminin kıymetlendirilmesinde ve gelecek vizyonunun oluşmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

MİA Başkanı Köse, istihbarat konusunda çalışan ve bilgi üreten akademisyenler, uzmanlar ve ilgili kişilerden oluşan bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu topluluğun, istihbaratı farklı bilimsel disiplinlerden ele alan kişilerin etkileşebildiği bir ortamın yaratılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

MİA, düzenleyecekleri çalıştaylar, sempozyumlar, bilimsel etkinlikler ve araştırma projeleri ile istihbarat alanında çalışan kişiler arasında ağ oluşturmayı planlıyor. İstihbarat topluluğunun Türkiye’de yeni bir sinerji yaratacağını ve bu alanda yeni çalışmalar ve fikirlerin kapısını açacağını düşünüyor.

MİA bünyesinde iki enstitü kurulduğunu belirten Köse, İstihbarat ve Güvenlik Enstitüsü bünyesinde 4 yüksek lisans programı açmayı planladıklarını ifade etti. İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları’nın yanı sıra Bölge Araştırmaları Ana Bilim Dalı altında Afrika Çalışmaları ile Rusya ve Afrika Çalışmaları programlarını açacaklarını söyledi. Bölge araştırmalarının MİA’nın vizyonunda önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Ayrıca Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarını açacaklarını söyledi. Bu programlarda öğrenciler siber güvenlik, veri bilimi, yapay zeka, kriptoloji, uydu ve uzay sistemleri gibi alanlarda eğitim görecekler. Türkiye’nin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak bu alanları tespit ettiklerini ifade etti.

MİA’dan mezun olan öğrencilerin Türkiye’nin stratejik vizyonuna katkı sunmasını planlıyorlar. MİA’nın faaliyetleri, Türkiye’nin stratejik öncelikleri doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek olarak odaklanıyor. Yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler de bu araştırma projelerinde görev alacaklar.

Prof. Dr. Talha Köse, Milli İstihbarat Akademisi’nde (MİA) öğrencilerin sadece eğitim almak ve tez hazırlamakla kalmayacağını, aynı zamanda MİA’nın yürüttüğü bilimsel araştırma projelerinde aktif roller üstleneceklerini ifade etti. Öğrencilerin, bilgi edinmenin yanı sıra deneyim kazanacakları ve bilimsel üretime katkı sağlayacakları bir ortamın oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca, MİA’nın diğer üniversiteler ve akademisyenlerle bilimsel iş birliklerini yoğunlaştıracağını söyledi.

DİL OKULU KURULACAK

MİA içerisinde, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu önemli dillerde eğitim verecek bir Dil Okulu’nun kurulacağını açıklayan Köse, bu okulun Çince, Rusça, Arapça, Farsça, İbranice, Ermenice, Yunanca gibi dilleri içereceğini ve öğrenci merkezli yeni öğretim metodolojileri benimseyeceğini vurguladı.

ANALİZ OKULU VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Köse, MİA bünyesinde kurulacak olan Analiz Okulu’nda istihbarat, savunma ve siber güvenlik alanlarında çeşitli sertifika programları sunulacağını, bu programlarla Türkiye’deki kurumların eleştirel düşünme ve analitik yazım konusundaki ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURULAR

MİA lisansüstü programlarına ilişkin başvuru koşulları ve kontenjan bilgilerinin mayıs ayının son haftasında MİA’nın resmi web sitesi üzerinden detaylı bir şekilde duyurulacağını belirten Köse, başvuruların haziran ayının ilk yarısında alınmaya başlanacağını bildirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir